Sobre nosaltres

MM.SS.CC.

 

La Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors va tenir els seus orígens al poble mallorquí de Campos l'any 1891.

La seva fundadora fou Sebastiana Lladó Sala (Sor Maria Rafela, la Mestra Cases Noves) que va néixer el 2 de gener de 1814 i va morir el 8 de març de 1899.

Na Sebastiana Lladó dedicà bona part de la seva vida a la tasca docent i d'aquí que una de les activitats que actualment segueixen exercint les MM. dels SS. CC. sigui aquesta.

La Mestra Cases Noves propicià un ensenyament que, fonamentat en el tracte senzill i humà, pretenia abastar totes les dimensions de la persona i, especialment, la que afavoria el desenvolupament dels seus valors. Aquest marc educatiu familiar i acollidor possibilità, se'ns dubte, la identificació dels educands amb el propi procés formatiu i, alhora, la seva estima envers els educadors que els acompanyaven.

El desig de servir i ser útil als altres, conjuntament amb l'estima per l'obra de Déu, la portaren als 77 anys a fundar la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors.

La tasca de les GG. MM. dels SS. CC. s'ha anat estenent al llarg dels anys i avui en dia les podem trobar escampades arreu del món dedicades a l'evangelització, a l'ensenyament i a la prestació d'altres serveis socials i assistencials.