Proposta Educativa

L'alta Direcció del Col·legi "Jesús Maria" es compromet a treballar d'una manera coherent per tal de superar, d'entrada, qualsevol requisit formal exigit pel Sistema de Gestió de la Qualitat i a gestionar els seus processos de manera efectiva per tal d´avançar-nos a través de la millora contínua a les  exigències dels nostres clients sense perdre de vista el nostre entorn social, cultural i la necessitat de creixement sostenible.

Es compromet també a realitzar aquesta tasca comptant amb el suport indispensable de l'equip humà que forma la nostra Comunitat Educativa i del carisma de l'ideari dels centres de les Missioneres dels Sagrats Cors caracteritzat per donar una formació integral d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món que, entre altres coses, es comprometi amb la pervivència dels recursos naturals per a les generacions futures.

 

La Directora General