Orientació Psicopedagògica

Des del curs 1994-95, el Departament d'Orientació treballa sobretot per atendre l'atenció a la diversitat, el pla d'acció tutorial, el pla d'orientació acadèmica i professional, en l'atenció personalitzada als alumnes que ho necessitin, així com també a les seves famílies. L'EI i els primers cicles  de l'EP són els llocs on s'ha de treballar en la prevenció i en el diagnòstic i a ESO es treballa més amb l'orientació acadèmica.

Per això comptam amb una orientadora per les etapes d'EI, EP i una per ESO i CFGM, amb una mestra especialista en educació especial i una mestra llicenciada en pedagogia terapèutica, i també amb una mestra especialista en audició i llenguatge.

Resum de preus del 20-21

 

 Per família o per alumne

 Quotes

 Preu Total anual

DEPARTAMENT ORIENTACIÓ (EI-EP)

Per família

27€ per semestre

54€