Nostre centre

El Col·legi Jesús Maria és un centre privat-concertat que, partint d'una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, s'ofereix a totes les famílies de l'entorn per col·laborar en l'educació integral dels seus fills.

Té com a titular la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors i s'acull als concerts econòmics promoguts per l'administració educativa (Govern de les Illes Balears) per tal de poder estar a l'abast de tots aquells que, lliurament, s'hi vulguin atansar.

Disposa d'un ideari educatiu (Caràcter Propi) i resta oberta i en constant comunicació amb la realitat plural de la societat que l'envolta a fi d'anar acomodant la seva proposta educativa a les demandes i necessitats de la mateixa.

La comunitat educativa es sent compromesa amb la realitat cultural, el coneixement de la qual es considera pas previ i necessari per obrir-se a la diversitat de cultures i entorns propis del món actual.

Finalment, la nostra escola, compromesa amb la persona, pretén despertar-li tots aquells valors que l'han de mostrar d´una manera justa i solidària, reflexiva i conscient, segura i satisfeta, responsable i compromesa amb ella mateixa, amb els altres i amb l'entorn.