AMPA

Funcions de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Els pares del nostre centre estan afiliats i organitzats en la seva corresponent associació per, i en col·laboració amb la Direcció y el Claustre de Professors, organitzar, promoure i subvencionar actes culturals i esportius, excursions, etc...

La Associació de Pares constitueix un element essencial a la dinàmica del centre, per això la importància de que al matricular al seu fill/a en el centre, també els pares entren a formar part de manera solidària a la nostra Associació.

Resum de preus del 20-21

 

Per família o per alumne

Quotes

Preu Total anual

AMPA

Per família

Un pagament anual

42€

 

Universitat de les

Illes Balears

CONFAECIB

Beques i Ajudes

Formació Professional

WEIB

Conservatori de
Municipal de Música

 

Amb motiu de canalitzar les relacions dels pares amb el Centre i el Consell Escolar, us donam seguidament la relació dels membres que pel present curs escolar formen part de la junta de Govern de l'associació i que està a la vostra disposició per quantes consultes, queixes o suggeriments tingueu a bé fer-nos arribar.

 

Composició Membres AMPA

 

També us volem assabentar que la Junta es reuneix el segon dilluns de cada mes, d'octubre a juny, a les 20:30h, a la Biblioteca del Centre.

Per últim, i per afavorir la comunicació de les mares i pares amb l'AMPA posam a la vostra disposició aquesta direcció de correu electrònic:

secretariampa@colegiojesusmaria.com

A aquest apartat hi podeu trobar informació de tot tipus que l'AMPA posa al vostre abast.

Convocatòria Junta General Ordinària 2018